Yellowknife s.r.o.

Obecně o vlhkém zdivu

Vlhké zdi v domě snižují životnost stavby, mohou ohrožovat zdraví (plísně, výkvěty solí atp.). Příčin může být několik a je třeba jim věnovat pozornost (zda se nejedná o prasklé rozvody vody atp.). Ve velké většině případů je příčinou vlhké podloží a okolní zemina. Voda vzlíná přes zdivo do obytných místností a nese s sebou rozpuštěné minerály. Při odpařování vody minerály krystalizují a trhají finální omítku (loupe se, zprašuje). Aby vlkost nepostupovala dále do konstrukce stavby, je nutná účinná hydriozolace.

Existuje několik možností, jak hydroizolaci dodatečně vytvořit. Naše firma se věnuje chemické tlakové injektáži v kombinaci se sanační omítkou.

 

 

Rádi Vám zpracujeme .